Vafsoowbash's Blog - Leave Us Pot Smokers Alone

Kreativitet

Att vara kreativ är en egenskap som oftast anses vara medfödd. Antingen har man det, eller så har man det inte. Men det är inte så. Istället handlar kreativitet, eller snarare bristen på det, om en kombination av invanda tankemönster och utebliven stimulans. Och både dessa parametrar kan du påverka. Rent historiskt så är människorasen synnerligen kreativ. Denna undermedvetna ambition har gjort att människan som art idag är i sin funktion överlägsen alla andra. Man kan säga att vi har ett temporärt monopol här på jorden, vilket är en mycket ansvarsfull position. Alltså måste vi ta och lära oss att ta ansvar.